Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
Attachments:
Download this file (คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561.pdf)คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561.pdf[ ][ ][ ]690 Kb
Download this file (คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2561.pdf)คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2561.pdf[ ][ ][ ]1247 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า1-50.pdf)แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า1-50.pdf[ ][ ][ ]1069 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า51-100.pdf)แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า51-100.pdf[ ][ ][ ]745 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า101-150.pdf)แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า101-150.pdf[ ][ ][ ]748 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า151-200.pdf)แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า151-200.pdf[ ][ ][ ]726 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า201-207.pdf)แผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 หน้า201-207.pdf[ ][ ][ ]898 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลกลาง ประจำปี 2561.pdf)แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลกลาง ประจำปี 2561.pdf[ ][ ][ ]1659 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลกลาง ประจำปี 2561_.pdf)แผนปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลกลาง ประจำปี 2561_.pdf[ ][ ][ ]715 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2561หน้า1-80.pdf)แผนปฏิบัติราชการ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2561หน้า1-80.pdf[ ][ ][ ]809 Kb
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2561หน้า81-176.pdf)แผนปฏิบัติราชการ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2561หน้า81-176.pdf[ ][ ][ ]932 Kb

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา