Get Adobe Flash player

ค้นหาข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้349
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2333
mod_vvisit_counterเดือนนี้14351
mod_vvisit_counterทังหมด1338323

กำลังเข้าชม 18
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เปิดคลินิกตานอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ วันจันทร์ นายแพทย์วศิน สุเมธพิมลชัย--วันอังคาร นายแพทย์สุรัตน์ กอพัชรสุนทร--วันพฤหัสบดี แพทย์หญิงอรยา พฤทธิพงษ์ (เริ่มพฤศจิกายน2556)

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
1 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ คุณหมอมนตรี สิริไพบูลย์กิจ
2 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของคุณหมอ(OPD หู คอ จมูก)
3 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์
4 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล(ศัลยกรรมหญิงสามัญ20/9)
5 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล ชั้น10/20 พิเศษ
6 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แผนกอายุรกรรม
7 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล(ศัลยกรรม ชั้น2)
8 ที่ กท ๖๕๐๗/๕๒๑๗ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
9 ที่ กท ๐๖๐๕/๗๙๒๗ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
10 ที่ กท๐๖๐๕/๖๕๙๕ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
11 ที่ กท๐๖๐๕/๔๓๘๕ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติงานของพยาบาลรพก.
12 ที่ รช10/56 เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร(ตึกศัลยกรรมชายสามัญชั้น8)
13 ที่ กรส.๔๕/๒๕๕๖ เรื่อง ขอชมเชยเจ้าหน้าที่
14 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๔๒๔ เรื่อง ชมเชยแพทย์และเจ้าหน้าที่
15 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๔๒๓ เรื่อง ชมเชยแพทย์และเจ้าหน้าที่
16 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๐ เรื่อง ขอชมเชยของโรงพยาบาลกลาง
17 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๑ เรื่อง ชมเชยการให้บริการของบุคลากรหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด ๒๐-๑๓
18 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๒ เรื่อง ชมเชยพยาบาลแผนกสูติ-นรีเวชกรรมของโรงพยาบาลกลาง
19 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๓ เรื่อง ชมเชยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่แผนกจักษุวิทยา
20 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๔ เรื่อง ชมเชยการให้บริการของแผนกจักษุวิทยา
21 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๕ เรื่อง ชมเชยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องพักพิเศษชั้น ๙
22 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๖ เรื่อง ชมเชยพนักงานช่วยเหลือคนไข้ของโรงพยาบาลกลาง
23 ที่ กรส.๓๒/๒๕๕๖ เรื่อง ชมเชยเจ้าหน้าที่(เอกซเรย์ชั้น๑)
24 ลว.15ต.ค.55_ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลาง
25 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง
26 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น ๑๔
27 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
28 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น ๑๔
29 ที่ ศธ04038.173-96 เรื่องตอบขอบคุณชุดฟ้อนรำ 15 ชุด
30 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_นายแพทย์(27ม.ค.55)
31 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_นายแพทย์(21ก.พ.55)
32 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่รพก.(23ก.พ.55)
33 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_พยาบาล เจ้าหน้าที่ ๒๐/๙(13ธ.ค.55)
34 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(12-0155)
35 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(09-12-54)
36 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(13-12-54)
37 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ(03-11-54)
38 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร(09-09-54)
39 ที่ กท ๐๖๐๐/๖๗ เรื่อง ขอส่งสารชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักการแพทย์
40 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(11พ.ย.54)
41 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(11-11-54)
42 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(08-11-54)
43 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
44 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_นางราตรี ปราบนคร
45 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 11-08-54
46 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
47 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_รพ.ตากสิน
48 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 24-08-54
49 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 22-08-54
50 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ ทีม ICU MED_(05-07-54)
51 โครงการทำดีมีคนชม
52 แรงสนับสนุน (ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี OSCC)
53 เรื่องชมเชย
54 ชมเชยแผนกเจาะเลือด
55 ชมเชยการปฏิบัติงาน
56 ผู้รับบริการมีหนังสือชื่นชมนพ.ยลชัย จงจิระศิริ
57 ผู้รับบริการมีหนังสือขอบคุณโรงพยาบาลกลาง
58 บ้านโสมส่องแสง (ครอบครัวตราโมท)มีหนังสือขอบคุณและอวยพรมายังโรงพยาบาลกลาง
59 จากผู้รับบริการถึงชาวโรงพยาบาลกลาง
60 จดหมายชมเชยจากผู้มารับบริการ
61 หนังสือขอบคุณ กลุ่มงานรังสีวิทยา
62 เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามมีหนังสือขอบคุณ
63 จากผู้รับบริการถึงจนท.ห้องคลอด
64 ผู้รับบริการถึงพนักงานขับรถ
65 จากใจผู้รับบริการสิทธิ์บัตรทอง

นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา

ป้ายโฆษณา

Bangkok Read For Life

ป้ายโฆษณา
ข่าวดี!!!!>>>ทุกท่านสามารถติดต่อ-นัดล่วงหน้า และทำบัตรใหม่ ได้ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ<<< Mail : elle_petchkong@hotmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา