ป้ายโฆษณา

ค้นหาข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้877
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้877
mod_vvisit_counterเดือนนี้30788
mod_vvisit_counterทังหมด2994933

กำลังเข้าชม 19
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
**ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลางภูมิใจเสนอเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด"Femtosecond Laser(FS200)และSCHWIND AMARIS 750S EXCIMER LASER" เครื่องแรกในประเทศไทย ติดตั้งแล้วที่ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง สนใจติดต่อศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง โทร 0-2220-8000 ต่อ 11641 – 11642

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
1 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลาง
2 ชมเชยห้องตรวจเลือด,ห้องเอ็กซเรย์
3 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงานอายุรกรรม
4 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่แพทย์มนตรี-แพทย์บุญชู-แพทย์พิสิษฐ์และพยาบาล
5 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์กู้ชีวิต
6 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงานอายุรกรรม
7 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
8 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของหอศัลยกรรมชั้น 9
9 ชมเชยการดูแลรักษาของแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลาง
10 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่คุณดวงนภา สีเขียว
11 ชมเยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหอผู้ป่วยอายุรกรรม 20/15
12 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ นายแพทย์นิทัศน์ จตุปาริสุทธิ์
13 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ คุณหมอมนตรี สิริไพบูลย์กิจ
14 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของคุณหมอ(OPD หู คอ จมูก)
15 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์
16 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล(ศัลยกรรมหญิงสามัญ20/9)
17 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล ชั้น10/20 พิเศษ
18 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แผนกอายุรกรรม
19 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล(ศัลยกรรม ชั้น2)
20 ที่ กท ๖๕๐๗/๕๒๑๗ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
21 ที่ กท ๐๖๐๕/๗๙๒๗ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
22 ที่ กท๐๖๐๕/๖๕๙๕ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
23 ที่ กท๐๖๐๕/๔๓๘๕ เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติงานของพยาบาลรพก.
24 ที่ รช10/56 เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร(ตึกศัลยกรรมชายสามัญชั้น8)
25 ที่ กรส.๔๕/๒๕๕๖ เรื่อง ขอชมเชยเจ้าหน้าที่
26 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๔๒๔ เรื่อง ชมเชยแพทย์และเจ้าหน้าที่
27 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๔๒๓ เรื่อง ชมเชยแพทย์และเจ้าหน้าที่
28 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๐ เรื่อง ขอชมเชยของโรงพยาบาลกลาง
29 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๑ เรื่อง ชมเชยการให้บริการของบุคลากรหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด ๒๐-๑๓
30 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๒ เรื่อง ชมเชยพยาบาลแผนกสูติ-นรีเวชกรรมของโรงพยาบาลกลาง
31 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๓ เรื่อง ชมเชยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่แผนกจักษุวิทยา
32 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๔ เรื่อง ชมเชยการให้บริการของแผนกจักษุวิทยา
33 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๕ เรื่อง ชมเชยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องพักพิเศษชั้น ๙
34 ที่ กท ๐๖๐๕/๒๐๗๖ เรื่อง ชมเชยพนักงานช่วยเหลือคนไข้ของโรงพยาบาลกลาง
35 ที่ กรส.๓๒/๒๕๕๖ เรื่อง ชมเชยเจ้าหน้าที่(เอกซเรย์ชั้น๑)
36 ลว.15ต.ค.55_ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลาง
37 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง
38 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น ๑๔
39 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
40 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายชั้น ๑๔
41 ที่ ศธ04038.173-96 เรื่องตอบขอบคุณชุดฟ้อนรำ 15 ชุด
42 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_นายแพทย์(27ม.ค.55)
43 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_นายแพทย์(21ก.พ.55)
44 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่รพก.(23ก.พ.55)
45 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_พยาบาล เจ้าหน้าที่ ๒๐/๙(13ธ.ค.55)
46 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(12-0155)
47 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(09-12-54)
48 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(13-12-54)
49 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ(03-11-54)
50 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร(09-09-54)
51 ที่ กท ๐๖๐๐/๖๗ เรื่อง ขอส่งสารชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักการแพทย์
52 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(11พ.ย.54)
53 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(11-11-54)
54 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลกลาง(08-11-54)
55 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
56 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_นางราตรี ปราบนคร
57 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 11-08-54
58 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
59 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่_รพ.ตากสิน
60 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 24-08-54
61 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 22-08-54
62 ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ ทีม ICU MED_(05-07-54)
63 โครงการทำดีมีคนชม
64 แรงสนับสนุน (ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี OSCC)
65 เรื่องชมเชย
66 ชมเชยแผนกเจาะเลือด
67 ชมเชยการปฏิบัติงาน
68 ผู้รับบริการมีหนังสือชื่นชมนพ.ยลชัย จงจิระศิริ
69 ผู้รับบริการมีหนังสือขอบคุณโรงพยาบาลกลาง
70 บ้านโสมส่องแสง (ครอบครัวตราโมท)มีหนังสือขอบคุณและอวยพรมายังโรงพยาบาลกลาง
71 จากผู้รับบริการถึงชาวโรงพยาบาลกลาง
72 จดหมายชมเชยจากผู้มารับบริการ
73 หนังสือขอบคุณ กลุ่มงานรังสีวิทยา
74 เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามมีหนังสือขอบคุณ
75 จากผู้รับบริการถึงจนท.ห้องคลอด
76 ผู้รับบริการถึงพนักงานขับรถ
77 จากใจผู้รับบริการสิทธิ์บัตรทอง
ป้ายโฆษณา

นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวดี!!!!>>>ทุกท่านสามารถติดต่อ-นัดล่วงหน้า และทำบัตรใหม่ ได้ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ<<< Mail : elle_petchkong@hotmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา