Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

Ads on: Special HTML

พิธีเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ และคลินิกอาชีวเวชกรรม

พิธีเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ และคลินิกอาชีวเวชกรรม


สืบเนื่องจากภาวะมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รวมทั้งยังไม่มีจุดให้บริการเฉพาะในการดูแลคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน ของบุคลากร ในกรณีที่บุคลากรได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงพยาบาลกลาง ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จึงได้จัดตั้งคลินิก มลพิษทางอากาศ และคลินิกอาชีวเวชกรรมขึ้น โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และบุคลากรร่วมพิธี โดยคลินิกมลพิษทางอากาศ เปิดให้บริการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 15.30 น. และคลินิกอาชีวเวชกรรม เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และที่ 4 ของเดือน ณ ห้องตรวจประกันสุขภาพ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

 

นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา