Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ห้องตรวจจักษุแพทย์ ชั้น3

 

ห้องตรวจจักษุแพทย์ ชั้น3

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 

วัน ห้องตรวจ3 ห้องตรวจ4 ห้องตรวจ5 ตรวจบ่าย
จันทร์ นพ.จิรพล พญ.อรยา พญ.ศิวพร พญ.มาริสา
อังคาร พญ.นพมาศ

พุธ นพ.ธีระพัฏ พญ.เมธินี พญ.นพมาศ นพ.ธีระพัฏ
พฤหัสบดี นพ.จิรพล นพ.สุรัตน์ พญ.อรยา พญ.ศิวพร
ศุกร์ นพ.ธีระพัฏ
พญ.เมธินี พญ.มาริสา

 

วัน ห้องตรวจโรคตา เวรแทน ผ่าตัดใหญ่ ผ่าตัดเล็ก เลเซอร์ เวรปรึกษา เลสิค แพทยศาสตร์/วิจัย
ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 เช้า บ่าย เช้า บ่าย
จันทร์ นพ.จิรพล พญ.อรยา พญ.ศิวพร พญ.นพมาศ
นพ.ธีระพัฎ  นพ.จตุพร

พญ.เมธินี

นพ.จิรพล

นพ.จิรพล

พญ.อรยา

พญ.ศิวพร

นพ.จิรพล

พญ.ศิวพร

พญ.เมธินี

พญ.เมธินี

 

นพ.จิรพล

อังคาร
พญ.นพมาศ นพ.จตุพร
พญ.ศิวพร
พญ.อรยา พญ.เมธินี  พญ.ศิวพร

พญ.มาริสา

นพ.จตุพร

 

นพ.จตุพร

พญ.มาริสา

พญ.นพมาศ

นพ.จตุพร

พญ.มาริสา


นพ.จิรพล

นพ.จิรพล นพ.ธีระพัฎ
พุธ
นพ.ธีระพัฎ พญ.เมธินี พญ.นพมาศ นพ.จตุพร
นพ.จิรพล พญ.อรยา พญ.ศิวพร

พญ.นพมาศ

พญ.ศิวพร


นพ.ธีระพัฎ

พญ.เมธินี

นพ.จตุพร

นพ.จิรพล

นพ.เอกอนันต์

 

พญ.นพมาศ

พญ.อรยา

พฤหัสฯ นพ.จิรพล นพ.สุรัตน์ พญ.อรยา พญ.เมธินี
พญ.นพมาศ พญ.ศิวพร

นพ.ธีระพัฎ

พญ.ศิวพร

พญ.นพมาศ

นพ.ธีระพัฎ

พญ.อรยา

นพ.จิรพล

พญ.ศิวพร

พญ.นพมาศ

นพ.วิชัย

 

 

พญ.เมธินี

นพ.จตุพร

ศุกร์ นพ.ธีระพัฎ พญ.มาริสา
พญ.เมธินี
พญ.ศิวพร

นพ.จิรพล

นพ.มาริสา

พญ.อรยา

พญ.อรยา

นพ.จิรพล

พญ.เมธินี

พญ.มาริสา

พญ.มาริสา

นพ.จตุพร


พญ.นพมาศ

พญ.ศิวพร

พญ.มาริสา

 

-คลินิกจอประสาทตา                                วันพุธ           เวลา 13.00-16.00 น.   พ.ธีระพัฎ

-คลินิกจอประสาทตา                                วันจันทร์        เวลา 13.00-16.00 น.   พ.ศิวพร

-คลินิกคัดกรองจอประสาทตาในทารกปริกำเนิด     วันพุธ           เวลา 08.00-16.00 น.   พ.นพมาศ

-คลินิกต้อหิน                                        วันพฤหัสบดี    เวลา 08.00-12.00 น.   พ.จิรพล

-คลินิกต้อหิน                                        วันพฤหัสบดี    เวลา 08.00-16.00 น.   พ.อรยา

-คลินิกกระจกตา                                    วันอังคาร       เวลา 13.00-16.00 น.   พ.มาริสา


 

 

 

 

 

 

 

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา