Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา

ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ชั้น3

ห้องตรวจโสต ศอ นาสิก ชั้น3

ตารางแพทย์ออกตรวจ


วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
นพ.ภูรินท์ นพ.ทวีเกียรติ นพ.ทวีเกียรติ นพ.กษิณ นพ.ภูรินท์
นพ.ณัฐ พญ.กาญจนา นพ.กษิณ พญ.กาญจนา นพ.ณัฐ


 

 

 

 

 

นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา