Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ห้องตรวจสูติกรรม ชั้น3

ห้องตรวจสูติกรรม ชั้น3

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 

ในเวลาราชการ 08.00-12.00น.

ต.ค.2561 วัน ANC1 ANC2 ANC3 ANC(สอบ) OPD GYN 1 OPD GYN2 OPD GYN3 GYN (สอน) LR LR 2nd call OR GYN
จันทร์ 1 ฐิติกัญ ศิริญ นิทัศน์ มลเพ็ญ ชาญ วัลยา ฐิติกัญ
กอบพร
อังคาร 2 พิสิฐ ชัยวุฒ กอบพร ฐิติกัญ สวาทจิต วัลยา ชาญ นิทัศน์
พุธ 3 นิทัศน์ มลเพ็ญ ชัยวุฒ ศิริญ วัลยา ชัยวุฒ ฐิติกัญ
พฤหัสฯ 4 ฐิติกัญ สวาทจิต พิสิฐ ชัยวุฒ กอบพร วัลยา นิทัศน์ ศิริญ
ศุกร์ 5 ชัยวุฒ กอบพร วัลยา ฐิติกัญ ชาญ สวาทจิต
จันทร์ 8 วัลยา ศิริญ สวาทจิต มลเพ็ญ ชาญ นิทัศน์ สวาทจิต ชัยวุฒ
อังคาร 9 พิสิฐ ชัยวุฒ กอบพร ฐิติกัญ สวาทจิต นิทัศน์ ศิริญ มลเพ็ญ
พุธ 10 นิทัศน์ มลเพ็ญ วัลยา ศิริญ นิทัศน์ ชัยวุฒ สวาทจิต
พฤหัสฯ 11 ฐิติกัญ สวาทจิต ชาญ พิสิฐ ชัยวุฒ ชาญ นิทัศน์ มลเพ็ญ วัลยา
ศุกร์ 12 กอบพร ชัยวุฒ ฐิติกัญ สวาทจิต นิทัศน์ ชัยวุฒ วัลยา
จันทร์ 15 หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด
อังคาร 16 พิสิฐ ชัยวุฒ กอบพร ศิริญ สวาทจิต ฐิติกัญ ศิริญ มลเพ็ญ
พุธ 17 นิทัศน์ มลเพ็ญ วัลยา ศิริญ ฐิติกัญ กอบพร ชาญ
พฤหัสฯ 18 นิทัศน์ สวาทจิต ชาญ พิสิฐ ชัยวุฒ กอบพร ฐิติกัญ มลเพ็ญ ศิริญ
ศุกร์ 19 นิทัศน์ มลเพ็ญ สวาทจิต ศิริญ ฐิติกัญ มลเพ็ญ ชาญ
จันทร์ 22 วัลยา ศิริญ นิทัศน์ มลเพ็ญ ชาญ สวาทจิต ฐิติกัญ กอบพร
อังคาร 23 หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด หยุด
พุธ 24 นิทัศน์ มลเพ็ญ วัลยา ศิริญ สวาทจิต กอบพร ฐิติกัญ
พฤหัสฯ 25 ฐิติกัญ มลเพ็ญ ชาญ พิสิฐ ชัยวุฒ กอบพร สวาทจิต มลเพ็ญ ศิริญ
ศุกร์ 26 มลเพ็ญ นิทัศน์ ศิริญ ชาญ สวาทจิต นิทัศน์ วัลยา
จันทร์ 29 วัลยา สวาทจิต นิทัศน์ มลเพ็ญ ชาญ ศิริญ สวาทจิต ชัยวุฒ
อังคาร 30 พิสิฐ ชัยวุฒ กอบพร ฐิติกัญ สวาทจิต ศิริญ วัลยา นิทัศน์
พุธ 31 นิทัศน์ มลเพ็ญ วัลยา กอบพร ศิริญ กอบพร สวาทจิต

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา