Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ชั้น 1

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ชั้น 1

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิกรุ่งอรุณศัลยกรรมกระดูก เวลา 06.00-08.00 น.

วันจันทร์ นพ.ฮาร์ยิต ซิงห์ บัดติยา
วันอังคาร นพ.หฤษฎ์  ตู้จินดา
วันพุธ

นพ.เอกชัย  เจริญอาภรณ์วัฒนา

**สัปดาห์เลขคู่**

วันพฤหัสบดี

นพ.ปฏิเวช  งามวิจิตวงศ์

**สัปดาห์เลขคี่**

วันศุกร์ นพ.หฤษฎ์  ตู้จินดา

 

 

เวลา 08.00-12.00 น.

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

นพ.ปฏิเวช

นพ.มนตรี

นพ.กฤตธี

นพ.วิกรม

นพ.เอกชัย

นพ.ฮาร์ยิต

นพ.ไพสิทธิ์

นพ.หฤษฏ์

นพ.สมเกียรติ

นพ.วสันต์

นพ.ประวิทย์

นพ.มนูญ

นพ.รณชัย

พญ.ณัชญา

นพ.ปฏิเวช

นพ.มนตรี

นพ.กฤตธี

นพ.กิตติพงษ์

นพ.เอกชัย

นพ.ฮาร์ยิต

นพ.ไพสิทธิ์

นพ.ชาติชาย

นพ.หฤษฎ์

นพ.สมเกียรติ

นพ.วสันต์

นพ.มนูญ

นพ.รณชัย

พญ.ณัชญา

 


นอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00 น.

วันจันทร์

นพ.รณชัย  มโนพาประเสริฐ

**สัปดาห์ที่ 1/3/5 ของเดือน**

วันจันทร์

นพ.หฤษฎ์  ตู้จินดา

**สัปดาห์ 2/4 ของเดือน**

วันอังคาร นพ.วสันต์  สุเมธพิมลชัย
วันพฤหัสบดี นพ.มนตรี  สิริไพบูลย์กิจ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา