Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ตั้งอุณหภูมิตู้เย็นให้เหมาะสม ช่วยประหยัดไฟได้

Klang Energy Station” สถานีพลังงาน รพ.กลาง เสนอเรื่อง ประหยัดพลังงานง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้ “ตั้งอุณหภูมิตู้เย็นให้เหมาะสม ช่วยประหยัดไฟได้” (ที่มา : กระทรวงพลังงาน)ผู้เขียนข่าว : น.ส.สุชาดา โค้วนฤมิตร ผู้ตรวจทาน: นางจิรภา เพชรประดับ ผู้ตรวจข่าว : นางสายฝน ชื่นค้า

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา