Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ข่าวสารสุขภาพ “มือชา 1 ปัญหาของคนออฟฟิศ”

ข่าวสารสุขภาพ “มือชา 1 ปัญหาของคนออฟฟิศ”

ข่าวสารสุขภาพ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกลาง เสนอเรื่อง “มือชา 1 ปัญหาของคนออฟฟิศ”

(ที่มา : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์)ผู้เขียนข่าว : น.ส.สุชาดา  โค้วนฤมิตร ผู้ตรวจทาน/ผู้ตรวจข่าว :นางจิรภา เพชรประดับ

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา