Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แผนกศัลยกรรมกระดูก 


วัน/เวลา


08.00-12.00น.

 จันทร์ (สาย2)

 

1.นพ.ยลชัย  จงจิระศิริ

2.นพ.มนตรี  สิริไพบูลย์กิจ

3.นพ.เอกชัย  เจริญอาภรณ์วัฒนาอังคาร (สาย1)


1.นพ.สุวิชา  นุตกุล

2.นพ.สมเกียรติ  ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

3.นพ.อดิศร  วิตตางกูร

4.นพ.มนูญ  ศักดินาเกียรติกุล

 

5.นพ.วสันต์  สเมธพิมลชัยพุธ (สาย 2)

 

1.นพ.ยลชัย  จงจิระศิริ


2.นพ.วสันต์  สเมธพิมลชัย

3.นพ.มนตรี  สิริไพบูลย์กิจ

4.นพ.เอกชัย  เจริญอาภรณ์วัฒนา

พฤหัสบดี

สาย 1 และสาย 2 สลับกันตรวจ

 


ศุกร์ (สาย 1)


1.นพ.สุวิชา  นุตกุล

2.นพ.สมเกียรติ  ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

3.นพ.อดิศร  วิตตางกูร

4.นพ.มนูญ  ศักดินาเกียรติกุล

 

5.นพ.วสันต์  สเมธพิมลชัย

 

แพทย์ออกตรวจพิเศษ

วันจันทร์ 08.00-12.00น. นพ.วิกรม จารุสถิระกุล


วันอังคาร 08.00-12.00น. นพ.ประวิทย์ วิสุทธิ์เจริญชัยกุล

วันพุธ 08.00-12.00น. นพ.กิตติพงษ์ อิทธิวัฏฏะกุล

 

...ก่อนหน้า...

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา