Get Adobe Flash player

ค้นหาข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อ-สอบถาม

ป้ายโฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้149
mod_vvisit_counterเดือนนี้2675
mod_vvisit_counterทังหมด3945564

กำลังเข้าชม 2
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
**ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลางภูมิใจเสนอเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดในการทำ LASIK เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด"Femtosecond Laser(FS200)และSCHWIND AMARIS 750S EXCIMER LASER" เครื่องแรกในประเทศไทย ติดตั้งแล้วที่ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง สนใจติดต่อศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง โทร 0-2220-8000 ต่อ 11641 – 11642

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา


ผลการแข่งขัน 111 ปี โรงพยาบาลกลางมินิมารธอน

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี ชาย

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

15-11

ด.ช.กัจนัย         อรรคเดโช

รักวิ่งอิสระ1144

0.46.25

2

15-16

ด.ช.สุธิชา          สืบโสดา

มิตรภาพ51

0.48.50

3

15-2

ด.ช.สมศักดิ์       ฉ่ำทวี

มิตรภาพ51

0.50.16

4

15-17

ด.ช.นพรัตน์       จันทร์ปลอด

วันชัยการไฟฟ้า

0.50.53

5

15-7

ด.ช.ทรงเกียรติ   สุทธสนธิ์

มิตรภาพ51

0.29.25

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี หญิง

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

15-8

ด.ญ.สุธิตา      เพียรขุนทด

เพื่อนบางแค

0.59.10

2

15-1

ด.ญ.ธิติภา      กาบก้วง

ติวานนท์แอร์

1.07.04

3

15-2

ด.ญ.สิริกร       อัศวจินดา

PAT RUNNING

1.30.10

รุ่นอายุ 16-29  ปี ชาย

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

16-56

นายเสฎฐวุฒิ     ก้อนใส

รมณีนาถ

0.37.35

2

16-59

นายศุภชัย         เตชะเลิศพนา

ชมรมวิ่งดอกบัวคู่

0.37.37

3

16-40

นายบรรพต        ฤทธิ์สว่าง

บางขุนเทียน

0.37.57

4

16-93

นายวัยวัฒนา     กิมาลี

แต้จิ๋ว

0.39.15

5

16-51

นายณัฐ             จีนตีด

ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม

0.39.51

รุ่นอายุ 16-29  ปี หญิง

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

16-18

คุณสุวารี         ดีนัก

รมณีนาถ

0.45.24

2

16-6

คุณอุไรวรรณ   ดอนชาดา

เพื่อนสวนลุม

0.49.13

3

16-7

คุณวันเพ็ญ      สุดรักษ์

ธกส.

0.54.07

4

16-23

คุณนรีรัตน์       กุตรัตน์

สนามศุภชลาศัย

0.54.32

5

16-9

คุณนฤมล        จงจิตรวิบูลย์ผล

อิสระ

0.59.52

รุ่นอายุ 30-39  ปี ชาย

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

30-738

พ.อ.อ.ศราวุธ     งามศิริ

ทอ.

0.36.51

2

30-145

นายลิโด้            ปรากฏชื่อ

อุทยานเบญจศิริ

0.37.24

3

30-135

นายเกษมศักดิ์   แสนดี

จิมรันนิ่ง

0.37.25

4

30-177

นายณรงค์         สันตธีระกุล

รักษ์บางบอน

0.38.48

5

30-184

นายประวิทย์      วงษ์พินิจ

แต้จิ๋ว

0.39.04

รุ่นอายุ 30-39  ปี หญิง

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

30-41

คุณมณีรัตน์      รวยดี

จิมรันนิ่ง

0.47.29

2

30-26

คุณสุธินี           ราสพ

อิสระ

0.49.54

3

30-57

คุณศศิวิมล      ศรีปาลวิทย์

ติวานนท์แอร์

0.50.10

4

30-33

คุณรัตนา         โชติกะคาม

ภูติอนันต์

0.51.35

5

30-8

คุณภัครมล      สุรเวคิน

วินเนอร์รัน ทุ่งครุ

0.53.07

รุ่นอายุ 40-49 ปี  ชาย

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

40-240

นานสมจิตร      โพธิ์ศรี

จิมรันนิ่ง

0.38.14

2

40-165

นายสมพงษ์      กรงเพชร

เพื่อนสวนลุม

0.39.09

3

40-221

นายจำรัส          ดวงปัน

ทองกวาว

0.39.42

4

40-14

นายประสิทธิ์     ตันแก้ว

แต้จิ๋ว

0.40.36

5

40-13

นายรังสฤษฎ์     ภาคสุชน

กฟน.

0.41.07

รุ่นอายุ 40-49 ปี  หญิง

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

40-62

คุณสมสกุล     อร่ามวัฒนพงศ์

อิสระ

0.47.10

2

40-37

คุณวรรณา      เพียรค้า

บางขุนเทียน

0.50.20

3

40-46

คุณปราณี       ผ่านสถิน

สวนธน

0.50.54

4

40-48

คุณสันติพร     โตเจริญ

กรมการขนส่งทางบก

0.52.10

5

40-58

คุณศุภร          วงศ์วทัญญู

วิ่งและจักรยานรพ.รามา

0.52.24

รุ่นอายุ 50-59 ปี  ชาย

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

50-560

นายนิวัฒน์         อ้อยทิพย์

DOMESTIC สมุทรสงคราม

0.38.09

2

50-347

นายสีหนาท        เงาศรี

มิกกี้รันนิ่ง

0042.07

3

50-327

นายบุญสืบ        อินตาหล่อเบ้า

วังสราญรมย์

0.42.49

4

50-596

นายสาโรจน์       วิไลพรรัตนา

ดอกบัวคู่

0.43.42

5

50-566

นายโสภณ         กองสุวรรณ

สวนพฤกษ์99

0.44.10

รุ่นอายุ 50-59 ปี  หญิง

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

50-38

คุณศศิมาภรณ์    หมื่นขันธ์

สวนหลวงร.9

4.46.18

2

50-20

คุณขจิตร์            จันทร์จำรัส

มิตรภาพ51

4.54.58

3

50-26

คุณสุพิศ              แขกเพ็ง

สนามบินน้ำ

0.56.26

4

50-25

คุณแสงหล้า         ฮึกขุนทด

กฟผ.

0.57.27

5

50-50

คุณสมจิตร           สัตตะ

พระราม8

0.58.41

รุ่นอายุ 60-69  ปี  ชาย

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

60-86

นายณวิช        ศิริไพโรจน์

สะพานพระราม9

0.43.47

2

60-88

นายสุทธิชัย     วีระไพบูลย์

ธกส.

0.45.16

3

60-705

นายสุทธิ         กระการดี

จตุจักรแจ่มใส

0.45.40

4

60-66

นายประสงค์   ไกรสรกิตต์กุล

สนามไชย

0.46.52

5

60-502

นายสุคนธ์       เกื้อเส้ง

รักวิ่งอิสระ1144

0.48.52

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป  หญิง

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

60-23

คุณจิราวรรณ      หงส์วิเศษ

จตุจักรแจ่มใส

0.59.19

2

60-11

คุณละเอียด        วิโรจน์ธรรมากูร

เพื่อนสวนลุม

1.01.03

3

60-22

คุณปณิธินาถ      ขจรอรุณวงศ์

มิตรภาพ51

1.07.41

4

60-14

คุณทิพย์วรรณ    ศรีโยธา

ธ.ก.ส.

1.08.30

5

60-18

คุณอัศนียา         หิรัญรัศ

อิสระ

1.12.16

รุ่นอายุ 70ปีขึ้นไป ชาย

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

สังกัดทีม

สถิติ

1

70-18

นายประสาน     ระงับ

สนามไชย

0.52.02

2

70-19

นายจือซิว         แซ่หง่อง

ผู้สูงอายุรพ.กลาง

0.55.32

3

70-14

นายนิวัฒน์       วัฒนไพบูลย์

อิสระ

0.55.33

4

70-6

นายกวี             แห่งหน

อิสระ

0.58.36

5

70-1

นายบุญสม       ชาวไร่อ้อย

ติวานนแอร์

1.00.16

bma-health map

ป้ายโฆษณา

วารสารโรงพยาบาล

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ข่าวดี!!!!>>>ทุกท่านสามารถติดต่อ-นัดล่วงหน้า และทำบัตรใหม่ ได้ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ<<< Mail : klangprofit@gmail.com

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา