อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Femto - LASIK Training Program for New User(26ก.ค.61)

001.jpg วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Femto - LASIK Training Program for New User พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมพี.เอ.ไนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของแพทย์ในการรักษาสายตาผู้ป่วยที่มีภาวะสายตาผิดปกติด้วย Femtosecond laser LASIK และขั้นตอนในการผ่าตัดเลสิกของ ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านจักษุวิทยาในด้านการเป็นศูนย์การ-ฝึกอบรมทางการแพทย์


 

ผู้เขียนข่าว : น.ส.ชุติมา โตบางป่า ผู้ตรวจทาน : นางจิรภา เพชรประดับ ผู้ตรวจข่าว : นางสายฝน ชื่นค้า