โรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาสัมพันธ์ (6มิ.ย.61)

001.jpg

โรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมแข่งขันกีฬากรีฑา
กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2561


ทีมนักกีฬากรีฑา โรงพยาบาลกลาง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2561 สรุปผลการแข่งขันกีฬากรีฑา โรงพยาบาลกลาง ได้เหรียญรวม ทั้งหมด 9 เหรียญ ดังนี้ 5 เหรียญทอง

ได้แก่ 1,500 ม. ชาย / 800 ม. ชาย / 800 ม. หญิง / 4×400 ม. หญิง / 4×100 ม. หญิง, 2 เหรียญเงิน ได้แก่

800 ม. หญิง / 100 ม. ชาย, 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ 200 ม. หญิง / 200 ม. ชาย ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน และคณะผู้บริหาร มอบเหรียญและของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาต่อไป ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร


 

ผู้เขียนข่าว : น.ส.สุชาดา โค้วนฤมิตร ผู้ตรวจทาน : นางจิรภา เพชรประดับ ผู้ตรวจข่าว : นางสายฝน ชื่นค้า