ได้รับบริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 8 คัน จากคุณชัยพร สิริธนาโชติ(4มิ.ย.61)

001.jpg

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง ได้รับบริจาครถเข็นนั่ง จำนวน 8 คัน จากคุณชัยพร สิริธนาโชติ ณ หน้าศูนย์-บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลางผู้เขียนข่าว : น.ส.ชุติมา โตบางป่า ผู้ตรวจทาน : นางจิรภา เพชรประดับ ผู้ตรวจข่าว : นางสายฝน ชื่นค้า