ให้การต้อนรับพยาบาลวีชาชีพ ข้าราชการบรรจุใหม่(4มิ.ย.61)

005.jpg

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมด้วยนายแพทย์อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นายธนากร สงวนสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร นางประพิมพรรณ เกรียงวัฒนศิริ หัวหน้าพยาบาล และบุคลากรฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับพยาบาลวีชาชีพ ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ชั้น ๑๙ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลางผู้เขียนข่าว : น.ส.สุภาวดี ส่งทวน ผู้ตรวจทาน: นางจิรภา เพชรประดับ ผู้ตรวจข่าว : นางสายฝน ชื่นค้า