วันสิ่งแวดล้อมโลก(5มิ.ย.61)

05-06-61.jpg วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Dayผู้เขียนข่าว : น.ส.ชุติมา โตบางป่า ผู้ตรวจทาน: นางจิรภา เพชรประดับ ผู้ตรวจข่าว: นางสายฝน ชื่นค้า