ผลงาน/รางวัลคุณภาพ

1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

: จากการประกวดนวัตกรรมโรงพยาบาลกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2561 ประเภทนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ อมแล้วชา พาสบาย

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

: จากการประกวดนวัตกรรมผลงานนวัตกรรม การสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

3. ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสนอผลงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

4. ได้รับเลือกเป็นตัวชี้วัดของสำนักการแพทย์

: ปีงบประมาณ 2562

001.png

002.png

003-1.png