อบรม ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

การศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา