จิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนที่ประสบภัย (16ธ.ค.54)

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนที่ประสบภัย โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหาคร

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายแพทย์ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

ได้จัดทีมจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนที่ประสบภัย" ช่วยกันฟื้นฟู

แก้ไขซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่เกิดความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ทำความสะอาดสิ่งสกปรก

จึงเป็นโอกาสอันดีที่เพื่อนผู้ร่วมในโรงพยาบาลกลาง

ที่ยังไม่ประสบปัญหาจากอุทกภัยครั้งนี้ จะได้ร่วมกันแสดงไมตรีจิต

รวมพลังกันช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังประสบภัย