จิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนที่ประสบภัย (14ธ.ค.54)

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนที่ประสบภัย โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหาคร

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายแพทย์ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

ได้จัดทีมจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อนที่ประสบภัย"

ช่วยกันฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เกิดความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม

ทำความสะอาดสิ่งสกปรก จึงเป็นโอกาสอันดีที่เพื่อนผู้ร่วมในโรงพยาบาลกลาง

ที่ยังไม่ประสบปัญหาจากอุทกภัยครั้งนี้ จะได้ร่วมกันแสดงไมตรีจิต

รวมพลังกันช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังประสบภัย