บริการหนังสือพิมพ์

บริการหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ (Newspaper) คือสิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าวเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว ใหม่สด ทั้งภายในและนอกประเทศ เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม กีฬา บันเทิง เป็นต้น หนังสือพิมพ์มีลักษณะเป็นกระดาษขนาดใหญ่ ประมาณ 16 x 12 นิ้ว หลายแผ่นวางซ้อนกันไม่เย็บเล่ม ภายในมีบทความ สารคดี นวนิยาย คอลัมน์ประจำที่เป็นเรื่องราวเบ็ดเตล็ด และโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กำหนดออกมีทั้งรายวัน รายสัปดาห์ เป็นต้น

ปัจจุบัน ห้องสมุดจัดบริการหนังสือพิมพ์รายวันไว้บริการ จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1. ไทยรัฐ จำนวน 1 ฉบับ

2. เดลินิวส์ จำนวน 1 ฉบับ

3. ข่าวสด จำนวน 1 ฉบับ

4. มติชน จำนวน 1 ฉบับ

5. แนวหน้า จำนวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนในการใช้บริการหนังสือพิมพ์

1. ผู้ใช้เลือกอ่านฉบับที่ต้องการได้ครั้งละ 1 ฉบับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้อ่านด้วย

2. ผู้ใช้ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน ให้เลือกอ่านที่แท่นวางหนังสือพิมพ์ ฉบับวันนี้

3. ผู้ใช้ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง 1 วัน ให้เลือกอ่านที่แท่นวางหนังสือพิมพ์ ฉบับล่วงเวลา 1 วัน

4. ผู้ใช้ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง 2 วัน ให้เลือกอ่านที่แท่นวางหนังสือพิมพ์ ฉบับล่วงเวลา 2 วัน

5. ขณะอ่าน ห้ามถอดหนังสือพิมพ์ออกจากไม้หนีบ

6. ห้องสมุดไม่อนุญาตให้หยิบและยืมหนังสือพิมพ์ไปอ่านนอกห้องสมุด

7. หนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ผู้ใช้หยิบมาอ่านแล้ว ให้เก็บเข้าที่เดิมตามที่ห้องสมุดกำหนดไว้ และจัดเรียงเลขหน้าให้เรียบร้อยอยู่เสมอ