โครงการกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ชีวิตสดใส

ณ วัดสุนทรธรรมทาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2552

จัดเตรียมถานที่

 

 

เด็ก/เยาวชน ร่วมกิจกรรมฐาน oscc โรงพยาบาลกลาง

 

 

บรรยากาศภายในงาน

 

 

ประธานชุมชนวัดแคนางเลิ้งร่วมถ่ายภาพกับนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลกลาง

 

 

ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และคณะผู้จัดงาน