ภาพบรรยากาศวันงาน

 

ถวายภัตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป

 

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์  บริพัตร เป็นเกียรติในงาน

 

 

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

 

 

บรรเลงดนตรีไทย

 

 

บริการวัดมวลกระดูกฟรี

 

 

บุ๊ทอาหารเพื่อสุขภาพ