โรงพยาบาลกลางเปิดจองเข็มกลัด เนื่องในโอกาสครบ ๑๑๐ โรงพยาบาลกลาง(10ต.ค51)

โรงพยาบาลกลางเปิดจองเข็มกลัด
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องในโอกาสครบ ๑๑๐ โรงพยาบาลกลาง
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลกลาง
โทร.0-2222-2424 ต่อ 11911