โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 0-2220-8000
แผนที่แสดงที่ตั้งโรงพยาบาลกลาง
รถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาลกลาง ดังนี้ สาย47 15,35,47,48,49,508,21,7,204
แท็กซี่ , รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แบบลิ้งค์

โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

เลขที่ 514 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
pr.klanghospital@gmail.com