ป้ายโฆษณา

ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด(ฺฺBFC)

1 แนวทางในการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มคำขอต่าง
2 คู่มือการรับบริการกลุ่มงานรังสีวิทยา
3 คู่มือการรับบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
4 คู่มือการรับบริการห้อง EKG
5 คู่มือการรับบริการศูนย์ส่องกล้อง
6 คู่มือการรับบริการศูนย์เลสิก
7 คู่มือการรับบริการกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
8 คู่มือการรับบริการกลุ่มงานรังสีวิทยา
9 คู่มือการรับบริการ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
10 คู่มือระบบบริการHIVหน่วยปรึกษา(ห้อง25)
11 คู่มือการรับบริการห้องDOT
12 คู่มือการรับบริการหน่วยผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม
13 คู่มือการรับบริการ ห้องผ่าตัดเล็ก
14 คู่มือการรับบริการ ห้องตรวจอายุรกรรม
15 คู่มือการรับบริการ OPD ศัลยกรรม
16 คู่มือการรับบริการ หน่วยไตเทียม
 
ป้ายโฆษณา

นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ

ป้ายโฆษณา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา